Менпауър: Българските работодатели продължават да споделят благоприятни планове за наемане за последното тримесечие на 2016 г. с прогноза от +11%

image001Акценти:

 • Докато 15% от българските работодатели очакват повишение на числеността на персонала си, 9% прогнозират свиване, а 74% не предвиждат промяна.
 • Коригирана съобразно със сезонните колебания, стойността на прогнозатае +11%.
 • Най-оптимистични перспективи за назначения се отчитат в три региона — Пловдив, Русе и София, където нетната прогноза за заетостта е +12%.
 • Най-оптимистични са плановете на работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където нетната прогноза за заетостта е +16%. Прочети още

Българските работодатели споделят предпазлив оптимизъм за наемане през следващите три месеца. Коригираните спрямо сезонните колебания перспективи имат стойност +10% според най-новото Обзорно изследване на Менпауър за заетостта.

image001Плановете  за наемане през третото тримесечие са с 2% по-слаби от предишното тримесечие и относително стабилни, сравнени със същия период на миналата година.

 • През третото тримесечие на 2016 г. се очаква числеността на персонала да нарасне във всички пет региона и 10 индустриални сектора.
 • Най-силен пазар на труда се предвижда в Русе, където нетната прогноза за заетостта е +14%.
 • Работодателите предвиждат най-силен пазар на труда в производството и в сектор „Транспорт, складове и комуникации“, като нетните прогнози за заетостта, отчетени от работодателите и в двете сфери, са значителни – +14%.
 • Най-слаби изгледи за наемане на персонал отчитат работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където прогнозата е +2%. Прочети още

Bulgarian employers report cautiously optimistic hiring prospects for the next three months, with a seasonally adjusted Net Employment Outlook of +10%,according to the latest Manpower Employment Outlook Survey

image001Third-quarter hiring plans are 2% weaker when compared with previous quarter and relatively stable when compared year-over-year

 • Staffing levels are expected to grow in all five regions during 3Q 2016
 • Staffing levels are forecast to grow in all 10 industry sectors during 3Q 2016
 • The strongest labor market is anticipated in Rousse, where the Net Employment Outlook stands at +14%.
 • Employers anticipate the strongest labor markets in the Manufacturing sector and the Transport, Storage & Communication sector, with employers in both reporting respectable Net Employment Outlooks of +14%.
 • The weakest hiring prospects are reported by Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing sector employers, with an Outlook of +2%
 • Payrolls are expected to increase in all four organization size categories during the next three months. Прочети още

Работи докато си жив? Дай ми почивка! Поколението на Millennials тренират за работен ултраматарон – те планират да реорганизират и презаредят по пътя

image001България, София, 30май 2016 г.ManpowerGroup (NYSE: MAN) – Поколението, родени след 1980 година, са готови да се развиват в кариерата си като на ултрамаратон и да правят почивки по пътя, това показва отчетът на ManpowerGroup. Техен приоритет е сигурността и възможността за нови предизвикателства и различни видове трудова заетост. Базирано на глобално проучване на 19 000 души от 25 страни, докладът предоставя практични съвети, за да помогне на работодателите да преосмислят своите практики, свързани със служителите си, за да привличат, задържат и развиват своите таланти.

Прочети още

Българските работодатели отчитат обнадеждаващи намерения за наемане през второто тримесечие, според най-новото проучване на Менпауър за заетостта

image001Сезонно коригираните прогнози са за +13%най-силният резултат отчетен от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 година

Българските работодатели заявяват обнадеждаващи намерения за наемане на служители през периода април-юни.Сред тях 21% очакват повишение на числеността на персонала си, 2% прогнозират свиване, а 77% не предвиждат промяна.

Коригирана съобразно със сезонните колебания, стойността й е +13% – най-високата, отчетена досега от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 г. В сравнение с предходното тримесечие намеренията за наемане на персонал са с 2 процентни пункта по-силни, а спрямо същия период на миналата година подобрението е с 4 процентни пункта. Прочети още