Плановете за наемане на българските работодатели остават предпазливо оптимистични за третото тримесечие на 2015 г.

image001

  • 21% от българските работодатели планират да увеличат своя персонал през третото тримесечие на 2015 г., като само 5% от тях имат намерения да намалят персонала си. След коригиране на сезонен принцип, прогнозата за заетостта в България е +10%, според Обзорното проучване на Manpower за заетостта през третото тримесечие на 2015 г. Работодатели от девет от десетте сектора планират да наемат нов персонал.
  • Резултатите от най-новото обзорно проучване на Manpower за заетостта за третото тримесечие на 2015 г., леко се подобряват в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. и със същия период миналата година.
  • Най-оптимистични прогнози са отчетени от секторите на Производството и Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес Услуги със съответно прогнози от +18% и +16%.
  • Единствено работодателите от сектора на Електричество, Вода и Газ предвиждат негативни резултати от -1%.
  • Работодатели от всички региони имат намерения да наемат персонал. Най-оптимистични са тези от региона на Пловдив, с прогноза от +15%, следвани от тези в региона на София с +13%, докато работодателите от региона на Русе съобщават +7% и тези във Варна  +4%. Работодателите в Бургас съобщават прогноза от +3%, която бележи лек спад, в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. и същия период на миналата година.
  • Работодатели отразлични по големина компании – микро, малки, средни и големи –споделятпозитивни намерения за наемане. Най-оптимистични, обаче, са тези от големите компании с прогноза от +19%.

София, 9 юни, 2015 г.Българските работодатели очакват наемането да продължи с предпазливо оптимистично темпо през третото тримесечие на 2015 г. В сравнение със същия период на миналата година, резултатите се подобряват с 2% и са относително стабилни, в сравнение с миналото тримесечие.

Обзорното проучване на Manpower за заетостта се основава на отговори от 751 работодатели с компании, работещи на българския пазар. Те са запитани дали имат намерения да наемат нов персонал или да намаляват своята работна сила през следващото тримесечие.

Националната прогноза, със сезонни изменения, е +10%.

Работодателите в сектора на Електричество, Вода и Газ очакват темпото на наемане леко да се подобри в сравнение с миналото тримесечие, но въпреки това споделятединствените за България отрицателни прогнози за третото тримесечие.

Работодателите от всички пет региона планират да наемат персонал

Работодателите от всички пет региона – Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна – които взеха участие в Обзорното проучване на ManpowerGroupза заетостта, съобщават позитивни планове за наемане. Най-оптимистични са тези от Пловдив, с прогноза от +15%. Точно след тях, с малка разлика, са тези от София, предвиждайки +13%, следвани от Русе с +7%. Работодателите от Варна предвиждат прогноза от +4%. На последно място, но все пак с положителни прогнози, са работодателите от Бургас с +3%. Резултатите на Бургас, Пловдив и София се увеличават в сравнение с второто тримесечие на 2015 г., докато резултатите на Русе и Варна намаляват.

Тримесечие

 

Q3_14

Q2_15

Q3_15

Бургас

1

2

3

Пловдив

10

13

15

Русе

11

8

7

София

8

11

13

Варна

12

10

4

Най-оптимистични планове за наемане са подадениот работодателите от секторите на Производството и на Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес услуги

Най-оптимистични планове за наемане през третото тримесечие на 2015 г. са отчетениот работодателите от секторите на Производството и на Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес услуги, със съответните прогнози от +18% и +16%.

Прогнозата за Минното дело драстично се увеличава с прогноза от 13%, в сравнение с второто тримесечие от тази година и 15% в сравнение със същия период миналата година. Това са най-оптимистичните резултати от началото на обзорното проучване през 2011 г.

Темпото за наемане в сектора на Транспорт, Складове и Комуникации остава стабилно, като намалява, но работодателите в сектора споделятза позитивни планове за наемане с прогноза от +11%.

Работодателите от сектора на Ресторантьорството и Хотелиерството, също очакват позитивно темпо на наемане по време на подготовката за натоварения летен сезон, с прогноза от +8%. Резултатитеса относително стабилнив сравнение съссъщия период на миналата година и последното тримесечие.

Работодателите в Публичния и Социален сектор предвиждат +7% планове за наемане през третото тримесечие на 2015 г. Прогнозата на сектора остава стабилна от началото на обзорното проучване през 2011 г.

Работодателите от сектора на Строителството съобщават скромни планове за наемане с прогноза от +6%, която е с 6 процентни пункта по-слаба от второто тримесечие на 2015 г. Работодателите в сектора на Земеделие, Гори, Лов и Риболов споделят прогноза от +4%. Прогнозата е по-слаба с 1 процентен пункт в сравнение с второто тримесечие на 2015 г. и с 6 процентни пункта по-слаба,в сравнение със същия период на миналата година.

Единствената отрицателна прогноза е от сектора на Електричество, Вода и Газ. Работодателите от сектора съобщават за прогноза от -1%, която все пак се подобрява с 3 процентни пункта, в сравнение с второто тримесечие.

„Това тримесечие наблюдаваме по-високи инвестиции в сектора на Строителството. 7,7% е ръстът на започнати строежи на сгради в България през първите месеци на тази година. Само за първите няколко месеца от годината 965 сгради са започнати.Този процентеподкрепени отголемиянаплив за саниранетази година.Бизнесът наспомагателнитепроизводства за автомобилостроенето, същосе развива, като повече от 45фирмив сектора, коитоаутсорсватдейността сив България,се развиват интензивно иразширяват своитепроизводствени съоръжения,”коментираНадя Василева, управляващ директор на ManpowerБългария, Сърбия и Хърватия.

„Българската инфрастуктура бавно се възстановява и навлиза в релсите на Европейския съюз (ЕС), със значителна подкрепа от оперативни програми на ЕС, като пример за това, е строежът на новото метро или това, че 39 града в България ще получат 840 милиона евро за подобряване на енергийната ефективност в сградите и за развитие на публичния транспорт,” добави Надя Василева.

Тримесечие

Q3_14

Q2_15

Q3_15

България

8

9

10

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЛОВ И РИБОЛОВ

10

5

4

СТРОИТЕЛСТВО

3

12

6

ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ

1

-4

-1

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

15

16

16

ПРОИЗВОДСТВО

6

13

18

МИННО ДЕЛО

2

0

13

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

5

8

7

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

6

7

8

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

10

15

11

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

16

8

6

 

Източник: ManpowerGroup

Според информация в медиите, както и през последните няколко тримесечия,интересът къмбългарския пазаротчуждестранни компании,продължава.

Един отмногото примерие компанията„Язаки България”, която сега отварятретафабриказаспомагателно производство в сферата на автомобилостроенетов България, коятое на стойност30 милиона евроище отвориоколо 1000работни места. Компанията имаоще двефабрики, в които работятнад 3000души.Но не самочуждестранни фирми инвестиратна българския пазар. Наблюдава се раздвижванемежду българскитефирми. Българската компания за производство намебели„Паралел” ще инвестира16 милионалевав разширяването набизнеса си.Новата базаще отвори250работни места, а на този етап компаниятаима 700служители.

„Бариера за България е младежката  безработица и емиграцията. През последните няколко месеца наблюдаваме по-интензивен интерес по темата. Планирано е средното образование да бъде подпомогнато с над 40 милиона лева. Ресурсите са част от 10 национални програми, които правителството одобри. Друг пример е, че Социалното Министерство организира две програми, скоито 42000 млади души, които нито учат, нито работят, ще имат шанса да се реализират на пазара на труда,” коментира Надя Василева, управляващ директор на ManpowerGroup България, Сърбия и Хърватия.

Компании, от всички големини, са готови да наемат, но най-оптимистични планове имат тези в големите компании, с прогноза от +19%. Следвани са от тези в средните предприятие, където работодателите споделят прогноза от +14%. Работодателите от малките и микро компаниите споделят съответните прогнози от +7% и +4%.

Въпрос: Всички участници в проучването  отговарят на един и същ въпрос: ‘’Как очаквате да се промени заетостта във вашата фирма и  регион през следващите три месеца до края на септември 2015 г., в сравнение с настоящото тримесечие?’’

За ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) е световният експерт в областта на работната сила, създаващ новаторски решения за човешкия капитал от повече от 65 години. Като специалисти в областта, ние ежедневно намираме смислена реализация на над 600 000 мъже и жени с широк спектър умения и в най-различни браншове.Чрез фамилията от брандове на ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® и ManpowerGroup™ Solutions – помагаме на повече от 400 000 клиенти в 80 страни да намерят решение за критично важните си потребности от квалифицирани служители, като осигуряваме комплексни решения за откриване, управление и развитие на таланти. През 2015 г., за пета поредна година, ManpowerGroup е отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаваните фирми в класирането на списание „Форчън“, с което затвърждаваме позицията си на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup прави човешки възможното зареждане с таланти:

www.manpowergroup.com

За ManpowerGroupБългария

ManpowerGroup България заема една от лидерските позиции на българския пазар в решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup – световният лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключовозначими решения, които помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своята конкурентноспособност. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна, ManpowerGroup предоставя на организациите в България разнообразна палитра от стратегически решения в сферата на човешките ресурси от 9 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори, за да им помогне да са успешни. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, ManpowerGroup България изгражда своя бранд, чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. ManpowerGroup България създава силни връзки между организациите и талантите, от които се нуждаят, за да засилят своята конкурентоспособност и да отключат потенциала на своите служители. Създавайки такива мощни връзки, ние подпомагаме всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда.www.manpower.bg

За допълнителна информация и за организиране на интервю, моля свържете се с:
 Нина Неделчева, nina.nedelcheva@ndg-communications.eu, +359 887 378 328

 

FacebookTwitterGoogle+bufferflattrStumbleUponDiggLinkedInPinterestReddittumblrEmail