Менпауър: Българските работодатели продължават да споделят благоприятни планове за наемане за последното тримесечие на 2016 г. с прогноза от +11%

image001Акценти:

 • Докато 15% от българските работодатели очакват повишение на числеността на персонала си, 9% прогнозират свиване, а 74% не предвиждат промяна.
 • Коригирана съобразно със сезонните колебания, стойността на прогнозатае +11%.
 • Най-оптимистични перспективи за назначения се отчитат в три региона — Пловдив, Русе и София, където нетната прогноза за заетостта е +12%.
 • Най-оптимистични са плановете на работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където нетната прогноза за заетостта е +16%.
  • Очаква се обаче числеността на персонала да намалее в минното дело, където прогнозата на работодателите е -8%.
  • Активен пазар на труда се очаква при работодателите от големите  предприятия — те отчитат нетна прогноза за заетостта от +21%.
  • Обзорното изследване на Менпауър за заетостта през четвъртото тримесечие на 2016 г. е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 621 работодатели в България. Всички анкетирани отговориха на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на декември 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“
  • В проучването използваме термина „нетна прогноза за заетостта“. Тази стойност се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на тези, които предвиждат намаляване на заетостта в своето предприятие през следващото тримесечие. След прилагане на сезонни корекции, резултатът от това изчисление представлява нетната прогноза за заетостта.
  • От този момент нататък всички данни, обсъждани в коментара, са със сезонни корекции, ако не е посочено друго.

 

София, България, 13 септември 2016 г. – Българските работодатели са консервативни в намеренията си за наемане на служители през периода октомври — декември. Сред тях 15% очакват повишение на числеността на персонала си, 9% прогнозират свиване, а 74% не предвиждат промяна. Коригирана съобразно  сезонните колебания, стойността на прогнозата е +11%. Перспективите за наемане остават относително стабилни както в сравнение с предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата година.

„Очаква се пазарът на труда да остане стабилен през последните три месеца на годината. Дори според ЕВРОСТАТ безработицата в България в момента е спаднала до 7,2%, с което България се нарежда средтрите държави с най-голям спад в безработицата за последната година, когато е била 9,7%,” коментира Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. „Това е добра новина за търсещите работа в България, най-вече в сектора на строителството, където почти всеки четвърти интервюиран работодател сподели, че има планове да наема през последните три месеца на годината.”

 Сравнение по региони

Във всички пет региона работодателите очакват увеличение на броя заети лица през периода октомври — декември. Най-оптимистични перспективи за назначения се отчитат в три региона — Пловдив, Русе и София — където нетната прогноза за заетостта е +12%. Очакванията за увеличение на работната сила са по-скромни във Варна и Бургас, където прогнозите са съответно +8% и +7%.

„През последните няколко месеца наблюдаваме непрекъснато разрастване на големи компании, които вече са се установили на българския пазар. Пример за тази тенденция е веригата магазини T-Market, която ще известира близо 7,6 милиона евро в отварянето на 13 нови магазина и Multivac Bulgaria Production, които ще известират 37 милиона лева в отварянето на нов завод. Друг пример е датската компания за мебели JYSK, която ще продължи да разширява своя бизнес и ще отворят своя осми магазин в България в Асеновград, регион Пловдив. Това са само някои от причините, заради които наемането в региона се очаква леко да се увеличи,” коментира Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия.

Спрямо предходното тримесечие, намеренията за наемане на персонал остават относително стабилни в Бургас, Пловдив, София и Варна, докато работодателите в Русе не отчитат промяна в прогнозата.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г., плановете за назначаване отслабват в три от петте региона. Прогнозите на работодателите във Варна се понижават с 4 процентни пункта, а в Русе и Пловдив се отчита спад със съответно 3 и 2 процентни пункта. Същевременно прогнозите за София и Бургас се подобряват със съответно 4 и 2 процентни пункта.

Сравнение по сектори

В девет от 10-те икономически отрасъла се предвижда ръст в броя заети лица през четвъртото тримесечие на 2016 г. Най-оптимистични са плановете на работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където нетната прогноза за заетостта е +16%. Стабилни темпове на наемане се очакват и в други браншове, като в три от тях прогнозата е за +15% — финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги; производство; търговия на едро и дребно, а в един — този на строителството — стойността й е +14%.

Спрямо предходното тримесечие изгледите за назначения на служители се подобряват в 6 от 10-те икономически отрасъла. Най-забележително повишение — с 10 процентни пункта — се отчита в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова. Работодателите в търговията на едро и дребно в България отчитат подобрение с 5 процентни пункта, а прогнозите са с по 3 процентни пункта по-добри в строителството и в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите. В три отрасъла обаче плановете за наемане на служители се влошават, включително в минното дело, където работодателите отчитат значителен спад от 12 процентни пункта.

Спрямо същия период на миналата година прогнозите са по-добри в 6 от 10-те стопански сектора, като най-съществено увеличение — с 18 процентни пункта — се очаква в земеделието, горското стопанство, лова и риболова. Подобрение с 11 процентни пункта се отчита от работодателите в търговията на едро и дребно, а прогнозите в секторите електричество/газ/вода и транспорт, складове и комуникации се повишават със съответно 8 и 5 процентни пункта. Спад в плановете за наемане на служители обаче се отчита в 4 сектора, най-осезаемо — с цели 20 процентни пункта — в минното дело.

 

SA

Q4_15

Q3_16

Q4_16

НАЦИОНАЛНО ОБЩОБЪЛГАРИЯ

10

10

11

СЕКТОРИ

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ

-2

6

16

СТРОИТЕЛСТВО

12

11

14

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ и ВОДА

-2

6

6

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

16

12

15

ПРОИЗВОДСТВО

17

14

15

МИННО ДЕЛО

12

4

-8

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН

7

7

6

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

9

9

10

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

6

13

11

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО

4

10

15

РЕГИОНИ

БУРГАС

5

6

7

ПЛОВДИВ

14

11

12

РУСЕ

15

12

12

СОФИЯ

8

11

12

ВАРНА

12

7

8

РАЗМЕР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

 

 

 

МИКРО

1

6

8

МАЛКИ

9

7

9

СРЕДНОГОЛЕМИ

15

8

6

ГОЛЕМИ

18

21

21

Сравнения по размер на предприятията

Участващите в проучването работодатели са разделени според размера на предприятието си в следните четири категории: Микропредприятията имат по-малко от 10 служители; малките предприятия — от 10 до 49 служители, средно големите — от 50 до 249 служители, а големите — 250 или повече служители.

Във всички четири категории предприятия по размер се предвижда ръст в броя заети лица през четвъртото тримесечие на 2016 г. Активен пазар на труда се очаква приработодателите от големите предприятия — те отчитат нетна прогноза за заетостта от +21%. При малките и микропредприятията прогнозите са за съответно +9% и +8%. Скромен ръст в числеността на заетите лица очакват средните по размер фирми, които отчитат прогноза от +6%.

 

За ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) е световният експерт в областта на работната сила, създаващ новаторски решения за човешкия капитал от близо 70 години. Като специалисти в областта, ние ежедневно намираме смислена реализация на над 600 000 мъже и жени с широк спектър умения и в най-различни браншове.Чрез фамилията от брандове на ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® и ManpowerGroup™ Solutions – помагаме на повече от 400 000 клиенти в 80 страни да намерят решение за критично важните си потребности от квалифицирани служители, като осигуряваме комплексни решения за откриване, управление и развитие на таланти. През 2016 г., за шеста поредна година, ManpowerGroup е отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаваните фирми в класирането на списание „Форчън“, с което затвърждаваме позицията си на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup прави човешки възможното зареждане с таланти:

www.manpowergroup.com

 

За Менпауър България

Manpower България заема една от лидерските позиции на българския пазар в решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup – световният лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключови значими решения, които помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своята конкурентноспособност. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна Manpower предоставя на организациите в България разнообразна палитра от стратегически решения в сферата на човешките ресурси от 9 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори, за да им помогне да са успешни. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, Manpower България изгражда своя бранд, чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. Manpower България създава силни връзки между организациите и талантите, от които се нуждаят, за да засилят своята конкурентоспособност и да отключат потенциала на своите служители. Създавайки такива мощни връзки, ние подпомагаме всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда.

www.manpower.bg

 

За допълнителна информация и интервюта, моля, свържете се с:

Нина Неделчева, nina.nedelcheva@ndg-communications.eu, +359 887 378 328

 

FacebookTwitterGoogle+bufferflattrStumbleUponDiggLinkedInPinterestReddittumblrEmail