Българските работодатели споделят предпазлив оптимизъм за наемане през следващите три месеца. Коригираните спрямо сезонните колебания перспективи имат стойност +10% според най-новото Обзорно изследване на Менпауър за заетостта.

image001Плановете  за наемане през третото тримесечие са с 2% по-слаби от предишното тримесечие и относително стабилни, сравнени със същия период на миналата година.

  • През третото тримесечие на 2016 г. се очаква числеността на персонала да нарасне във всички пет региона и 10 индустриални сектора.
  • Най-силен пазар на труда се предвижда в Русе, където нетната прогноза за заетостта е +14%.
  • Работодателите предвиждат най-силен пазар на труда в производството и в сектор „Транспорт, складове и комуникации“, като нетните прогнози за заетостта, отчетени от работодателите и в двете сфери, са значителни – +14%.
  • Най-слаби изгледи за наемане на персонал отчитат работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където прогнозата е +2%.
  • Във всички четири категории предприятия се очаква увеличение на числеността на персонала през следващите три месеца.
  • Обзорното изследване на Менпауър за заетостта през третото тримесечие на 2016 г. е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България. Всички анкетирани отговориха на въпроса „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на септември 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“
  • В проучването използваме термина „нетна прогноза за заетостта“. Тази стойност се получава, като от процента работодатели, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на тези, които предвиждат намаляване на заетостта в своето предприятие през следващото тримесечие. Резултатът от това изчисление представлява нетната прогноза за заетостта.
  • От този момент нататък всички данни, обсъждани в коментара, са със сезонни корекции, ако не е посочено друго.

България, София, 14 юни 2016 г. – Българските работодатели споделят намерения за значителни нови назначения през следващото тримесечие. Коригираниспрямо сезонните колебания, прогнозата им достига стойност от +10%.Плановете за наемане на персонал спадат с 2 процентни пункта спрямо предходното тримесечие, но остават относително стабилни в сравнение със същия период на миналата година.

„Според Европейската комисия развитието на пазара на труда в България се очаква да продължи да се подобрява през следващите две години. Процентът на растеж ще се подобри от 0,3% през 2015 г. до 0,5% през 2017 г.“,коментира Надя Василева, управляващ директор на Manpower България, Сърбия и Хърватия. „Ако всичко върви по план, безработицата ще намалее от 8,6% до 8,0% до края на прогнозния период.“

 

Сравнение по региони

През третото тримесечие на 2016 г. се очаква числеността на персонала да нарасне във всички пет региона. Най-силен пазар на труда се предвижда в Русе, където нетната прогноза за заетостта е +14%.В Пловдив се очертава стабилен ръст на броя заети лица – +11%, а софийските работодатели отчитат предпазлив оптимизъм с прогноза от +10%.Скромен ръст на заетостта се предвижда във Варна и Бургас, където прогнозите са съответно +7% и +6%.

Спрямо предходното тримесечие работодателите във Варна отчитат спад с 5 процентни пункта, а в София — с 4 процентни пункта.Същевременно в Бургас се отчитат относително стабилни планове за назначения, а в Пловдив и Русе промяна не се очертава.

В сравнение с третото тримесечие на 2015г. изгледите за наемане на работа се подобряват в три региона, като начело са Русе и Варна със съответно 3 и 2 процентни пункта.Работодателите в Пловдив отчитат спад с 4 процентни пункта, а прогнозата за София е по-слаба с 3 процентни пункта.

 

Сравнение по сектори

Очаква се числеността на персонала да нарасне във всички 10 икономически отрасли през третото тримесечие на 2016 г. Работодателите предвиждат най-силен пазар на труда в производството и в сектор „Транспорт, складове и комуникации“, като нетните прогнози за заетостта и в двете сфери са значителни – +14%.Благоприятен климат се очертава и в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите, както и в търговията на едро и дребно с нетни прогнози за заетостта от +11%.Прогнозата в строителството е +10%, а увеличения в числеността на заетите лица с по 7% се прогнозират в секторите „Електричество, газ и вода“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.Най-слаби изгледи за наемане на персонал отчитат работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където прогнозата е +2%.

 

„Производителят Теси инвестира 15 милиона лева вотварянето на нов завод. Инвестицията ще послужи за удвояване на производството, след като е приключена. Теси е една от компаниите в България, която изнася голяма част от производството си в чужбина, а новият завод отваря 80 нови работни места,” коментира Надя Василева.

Спрямо предходното тримесечие работодателите в 7 от 10-те икономически отрасли отчитат по-слаби прогнози за нови назначения. В строителството, производството и публичния и социален сектор те спадат с по 7 процентни пункта, а в сектора „Електричество, газ и вода“ — с 6 процентни пункта. Плановете за наемане обаче се подобряват в два бранша, като най-съществени са в секторите на земеделието, горското стопанство, лова и риболова — с 4 процентни пункта.

В сравнение със същия период на миналата година в 6 от 10-те отрасли се отчитат по-слаби прогнози. Най-съществено влошаване споделят работодателите в сектора „Минно дело“ — с 10 процентни пункта. Прогнозата за сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите е с 6 процентни пункта по-слаба, а работодателите в производството отчитат спад с 4 процентни пункта. Междувременно изгледите за нови назначения се подобряват в 4 сектора, включително в „Електричество, газ и вода“ и търговията на едро и дребно — със съответно 8 и 4 процентни пункта.

SA

Q3_15

Q2_16

Q3_16

БЪЛГАРИЯ

10

12

10

СЕКТОРИ

Земеделие, горско стопанство, лов и риболов

3

-2

2

Строителство

8

17

10

Електричество,газ и вода

-1

13

7

Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги

17

15

11

Производство

18

21

14

Минно дело

15

6

5

Публичен и социален сектор

8

12

5

Хотелиерство и ресторантьорство

8

7

7

Транспорт, складове и комуникации

11

12

14

Търговия на едро и дребно

7

12

11

РЕГИОНИ

БУРГАС

5

7

6

ПЛОВДИВ

15

11

11

РУСЕ

11

14

14

СОФИЯ

13

14

10

ВАРНА

5

12

11

РАЗМЕР НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

 

 

МИКРО

4

7

6

МАЛКИ

9

11

7

СРЕДНИ

15

18

8

ГОЛЕМИ

19

23

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Менпауър

 

 Сравнения по размер на предприятията

Във всички четири категории предприятия се очаква увеличение в числеността на персонала през следващите три месеца.Най-силен пазар на труда очакват големите работодатели. Те отчитат внушителна нетна прогноза за заетостта от +21%.Известни увеличения в числеността на персонала прогнозират работодателите от средните и малки предприятия, където прогнозите са съответно +8% и +7%, а при микропредприятията стойността е +6%.

В сравнение с предходното тримесечие изгледите за назначения в средните по размер предприятия бележат значителен спад с 10 процентни пункта.Работодателите от малките фирми отчитат свиване с 4 процентни пункта, а големите работодатели — с 2 процентни пункта, докато микропредприятията отчитат относително стабилни намерения за наемане на персонал.

Участващите в проучването работодатели са разделени според размера на предприятието си в следните четири категории:микропредприятията имат по-малко от 10 служители, малките предприятия — от 10 до 49 служители, средно големите — от 50 до 249 служители, а големите — 250 или повече служители.

 

За ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) е световният експерт в областта на работната сила, създаващ новаторски решения за човешкия капитал от близо 70 години. Като специалисти в областта ние ежедневно намираме смислена реализация на над 600 000 мъже и жени с широк спектър от умения и в най-различни браншове.Чрез фамилията от брандове на ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® и ManpowerGroup™ Solutions, помагаме на повече от 400 000 клиенти в 80 страни да намерят решение за критично важните си потребности от квалифицирани служители, като осигуряваме комплексни решения за откриване, управление и развитие на таланти. През 2016 г. за шеста поредна година ManpowerGroup е отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаваните фирми в класирането на списание „Форчън“, с което затвърждаваме позицията си на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup прави човешки възможното зареждане с таланти:

www.manpowergroup.com

За ManpowerGroup България

ManpowerGroup България заема една от лидерските позиции на българския пазар в решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup – световният лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключовозначими решения в помощ на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своята конкурентоспособност. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна, ManpowerGroup предоставя на организациите в България разнообразна палитра от стратегически решения в сферата на човешките ресурси от 9 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори, за да им помогне да са успешни. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, ManpowerGroup България изгражда своя бранд чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. ManpowerGroup България създава силни връзки между организациите и талантите, от които се нуждаят, за да засилят своята конкурентоспособност и да отключат потенциала на своите служители. Създавайки такива мощни връзки, ние подпомагаме всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда.www.manpower.bg

 

За допълнителна информация и интервюта, моля, свържете се с:

Нина Неделчева, nina.nedelcheva@ndg-communications.eu, +359 887 378 328

FacebookTwitterGoogle+bufferflattrStumbleUponDiggLinkedInPinterestReddittumblrEmail