Българските работодатели отчитат обнадеждаващи намерения за наемане през второто тримесечие, според най-новото проучване на Менпауър за заетостта

image001Сезонно коригираните прогнози са за +13%най-силният резултат отчетен от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 година

Българските работодатели заявяват обнадеждаващи намерения за наемане на служители през периода април-юни.Сред тях 21% очакват повишение на числеността на персонала си, 2% прогнозират свиване, а 77% не предвиждат промяна.

Коригирана съобразно със сезонните колебания, стойността й е +13% – най-високата, отчетена досега от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 г. В сравнение с предходното тримесечие намеренията за наемане на персонал са с 2 процентни пункта по-силни, а спрямо същия период на миналата година подобрението е с 4 процентни пункта.

Прогнозата за второто тримесечие във всички региони, включени в изследването, както и във всички 10 освен един сектори, прогнозите са позитивни. Като цяло, проучването показва, че един на всеки пет български работодатели заявява, че възнамерява да наеме допълнителна работна сила през следващите три месеца. Обзорното изследване на Менпауър за заетостта през второто тримесечие на 2016 г. е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България.Всички анкетирани отговориха на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на юни 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“
 

Сравнение по региони

През следващото тримесечие във всички пет изследвани региона се прогнозира нарастване в числеността на работната сила. Най-силен пазар на труда се очаква в Русе и София, където нетната прогноза за заетостта е +14%. Работодателите отчитат доста добри планове за наемане във Варна – там прогнозата е със стойност +12%. Следват Пловдив и Бургас, със съответно +11% и +9%.

Спрямо предходното тримесечие, работодателите отчитат по-слаби изгледи за наемане на персонал в три от петте региона, особено в Пловдив, където спадът е с 4 процентни пункта. Същевременно прогнозата за София и Бургас се подобрява със съответно 4 и 2 процентни пункта.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г., намеренията за назначаване се подобряват в четири от петте региона. Най-забележително увеличение – със 7 процентни пункта – се отчита в Бургас, а работодателите в София и Русе предвиждат подобрение със съответно 5 и 3 процентни пункта. В Пловдив работодателите очакват спад с 3 процентни пункта.

“Производствените компании продължават да търсят да наемат служители с умения и без умения, предвид своите планове още повече да развиват своите производствени съоръжения в България (извън четирите най-големи града)каза Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия.

“Софийската фирма „Колев и Колев“ ще инвестира 800 хил. лв. в техника и технология за производство на индивидуални ортопедични обувки за деца. От тях 415 хил. лв. са безвъзмездни по програма „Иновации и конкурентоспособност,“добави тя.

Сравнение по сектори

Спрямо предходното тримесечие прогнозите се подобряват в 6 от 10-те икономически отрасъла. Най-забележим ръст – със съответно 8 и 6 процентни пункта – бележат публичният и социален сектор и секторът електричество/газ/вода, а работодателите в търговията на едро и дребно отчитат повишение с 5 процентни пункта. Същевременно изгледите за наемане се влошават в четири отрасъла. Работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова отчитат спад с 5 процентни пункта, а прогнозата за строителния сектор се влошава с 4 процентни пункта.

В 9 от 10-те икономически сектора работодателите очакват ръст в числеността на персонала си през следващото тримесечие. Най-силен пазар на труда прогнозират работодателите в производствения бранш. Те отчитат нетна прогноза за заетостта от +21%. Оживление могат да очакват търсещите работа в строителния бранш, където прогнозата е със стойност +17%, както и в сектора финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги и в хотелиерството и ресторантьорството, с прогнози от +15%. Значителен ръст в броя на заетите лица се прогнозира и в сектора електричество/газ/вода, както и в публичния и социален сектор, с прогнози от съответно +14% и +13%. Работодателите в земеделието, горското стопанство, лова и риболова обаче очакват спад в числеността на персонала си, като отчитат нетна прогноза за заетостта от -4%.

В сравнение със същия период на миналата година, по-силни намерения за наемане на служители се отчитат в 7 от изследваните 10 отрасъла. Работодателите от бранша електричество/газ/вода отчитат значително повишение – с 20 процентни пункта, а прогнозите в производствения бранш и минното дело са с 8 процентни пункта по-силни. В публичния и социален сектор и в хотелиерството и ресторантьорството плановете за назначения се подобряват със съответно 7 и 6 процентни пункта. Същевременно обаче намеренията за наемане на служители отслабват в три сектора, най-съществено в този на земеделието, горското стопанство, лова и риболова – с 10 процентни пункта.

“Промишленото производство нараства през декември 2015 с 0.5% спрямо ноември 2015 и с 1.6% спрямо декември 2014 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт”, коментира Надя Василева. „Тази тенденция се отразява и в нарастващата увереност, която нашитеданни разкриват, че повече от един от всеки четири работодателя в сектора на производството споделя, че възнамерява да увеличи персонала си през следващите три месеца.”

“SE BORDNETEZE Bulgaria EOOD” планира да инвестира над 10 милиона евро в своите фабрики, разположени в Мездра и Карнобат. Компанията ще наеме над 1300 нови служители за новите фабрики. Инвеститорът работи в сферата на автомобилостроенето като разработва и разпространява за международната автомобилна индустрия“, каза тя.

Данни на сезонен принцип

Q2_15

Q1_16

Q2_16

НАЦИОНАЛНО ОБЩОБЪЛГАРИЯ

9

11

13

СЕКТОРИ

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ

6

1

-4

СТРОИТЕЛСТВО

13

21

17

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ и ВОДА

-6

8

14

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

16

14

15

ПРОИЗВОДСТВО

13

18

21

МИННО ДЕЛО

0

5

8

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН

6

5

13

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

9

16

15

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

15

14

12

ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО

7

7

12

РЕГИОНИ

БУРГАС

2

7

9

ПЛОВДИВ

14

15

11

РУСЕ

11

16

14

СОФИЯ

9

10

14

ВАРНА

10

13

12

РАЗМЕР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

 

 

 

МИКРО

1

3

7

МАЛКИ

10

13

13

СРЕДНОГОЛЕМИ

10

13

18

ГОЛЕМИ

16

18

23

ИЗТОЧНИК: MANPOWER

Сравнения по размер на предприятията

Участващите в проучването работодатели са разделени според размера на предприятието си в следните четири категории: Микропредприятията имат по-малко от 10 служители; малките предприятия – от 10 до 49 служители, средно големите – от 50 до 249 служители, а големите – 250 или повече служители.

Във всички четири категории работодателите предвиждат увеличение в числеността на персонала си през второто тримесечие на 2016 г. Най-активен пазар на труда очакват големите работодатели, с отчитана от тях нетна прогноза за заетостта от +23%. При средните и малките предприятия стойността на прогнозата е съответно +18% и +13%. Известни назначения очакват и микропредприятията, които отчитат прогноза от +7%.

Спрямо предходното тримесечие прогнозата е с 5 процентни пункта по-силна както при големите, така и при средните по размер работодатели, а при микропредприятията се отчита увеличение с 4 процентни пункта. Същевременно прогнозата остава непроменена при малките фирми.

Спрямо същия период на миналата година, плановете за наемане на работа се подобряват във всички четири категории. Прогнозата при средните по размер предприятия е по-силна с 8 процентни пункта, а при големите организации – със 7 процентни пункта. Подобрението при микропредприятията и малките работодатели е със съответно 6 и 3 процентни пункта.

За ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) е световният експерт в областта на работната сила, създаващ новаторски решения за човешкия капитал от близо 70 години. Като специалисти в областта, ние ежедневно намираме смислена реализация на над 600 000 мъже и жени с широк спектър умения и в най-различни браншове.Чрез фамилията от брандове на ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® и ManpowerGroup™ Solutions – помагаме на повече от 400 000 клиенти в 80 страни да намерят решение за критично важните си потребности от квалифицирани служители, като осигуряваме комплексни решения за откриване, управление и развитие на таланти. През 2016 г., за шеста поредна година, ManpowerGroup е отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаваните фирми в класирането на списание „Форчън“, с което затвърждаваме позицията си на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup прави човешки възможното зареждане с таланти:

www.manpowergroup.com

 

За ManpowerGroup България

ManpowerGroup България заема една от лидерските позиции на българския пазар в решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup – световният лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключовозначими решения, които помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своята конкурентноспособност. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна, ManpowerGroup предоставя на организациите в България разнообразна палитра от стратегически решения в сферата на човешките ресурси от 9 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори, за да им помогне да са успешни. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, ManpowerGroup България изгражда своя бранд, чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. ManpowerGroup България създава силни връзки между организациите и талантите, от които се нуждаят, за да засилят своята конкурентоспособност и да отключат потенциала на своите служители. Създавайки такива мощни връзки, ние подпомагаме всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда.www.manpower.bg

 

За допълнителна информация и за организиране на интервю, моля свържете се с:

Нина Неделчева, nina.nedelcheva@ndg-communications.eu, +359 887 378 328

 

 

FacebookTwitterGoogle+bufferflattrStumbleUponDiggLinkedInPinterestReddittumblrEmail