Най-новото проучване на Manpower за заетостта показва: Българските работодатели продължават да имат оптимистични намерения за наемане за първото тримесечие на 2016

image001

  • Прогнозата за заетостта е +10%, според Обзорното проучване на Менпауър за заетостта за първото тримесечие на 2016 г. Прогнозата е същата в сравнение с четвъртото и третото тримесечие на 2015 г. и без промяна в сравнение със същия период на 2015 г.
  • Работодатели от всички пет региона  – Бургас, Пловдив, Русе, София и Варнакоито взеха участие в Обзорното изследване на Менпауър за заетостта,посочват позитивни намерения за наемане през първото тримесечие на годината.
  • Най-големи очаквания за наемане има в Русе, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +16%. Стабилен ръст в броя заети лица очакват и работодателите в Пловдив, където прогнозата е за +15%; стойността й за Варна пък е +13%.
  • Работодателите от всички 10 индустриални сектора очакват увеличение на работната си сила през първото тримесечие на 2016 година. Най-голям брой наети лица  се предвижда в производствения бранш и в хотелиерството и ресторантьорството, където нетните прогнози за заетостта са +18%.
  • Спрямо предходното тримесечие изгледите за назначения на служители се подобряват в 7 от 10-те икономически отрасъла.Най-забележително повишение с 9 процентни пункта се отчита в сектора транспорт, складове и комуникации.
  • В сравнение със същия период на миналата година, прогнозите са по-слаби в 5 от изследваните 10 бранша.Най-забележим спад от 12 процентни пункта бележи публичният и социален сектор, а работодателите в търговията на едро и дребно отчитат понижение с 5 процентни пункта.
  • Работодателите от всички четири категории компании очакват увеличение в числеността на персонала си през периода януари-март.Най-оптимистични планове за наемане  прогнозират работодателите от големите и малките предприятия, които отчитат нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +13%.

 

България, София, 8 декември, 2015 г.  –Българските работодатели очакват темпото на наемане за първото тримесечие на 2016 г. да остане относително стабилно в сравнение с последните отчети.Коригирана съобразно със сезонните колебания, прогнозата е +10%.Плановете за наемане остават непроменени както спрямо предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата година.

Обзорното изследване на Менпауър за заетостта през първото тримесечие на 2016 г. е проведено под формата на интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България.Всички анкетирани отговориха на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на март 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“

“По подобие на четвъртото тримесечие на 2015 г., плановете за наемане остават позитивни, но чуждестранните инвестиции намаляват,” каза Надя Василевауправляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. „Според бизнес проучване, касаещо инвестициите, разпространено от Националния статистически институт, проведено сред индустриални предприемачи през октомври 2015г., предприемачите очакват инвестициите тази година да намалеят с 32,6% спрямо 2014 г. От друга страна, Правителството ще насърчава предприемачеството с нова програма, с която ще се въведе такъв предмет в училище. Програмата се казва „Предприемачество 2020 – България” и е приета от Министерски съвет.”

 

Работодателите във всички пет региона имат намерения да наемат

През следващото тримесечие се прогнозира нарастване в числеността на персонала във всички пет изследвани региона. Най-високи намерения за наемане има в Русе, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +16%. Стабилен ръст в броя заети лица очакват и работодателите в Пловдив, където прогнозата е за +15%; стойността й за Варна пък е +13%. Софийските работодатели отчитат предпазлив оптимизъм, с прогноза за +9%, а скромнипрогнози имат работодателите в Бургас: +5%.

В сравнение с предходното тримесечие, работодателите във Варна отчитат подобрение с 2 процентни пункта. В Бургас, Русе и София прогнозите остават относително стабилни. Работодателите в Пловдив не отчитат промяна спрямо отминаващото тримесечие. На годишна база прогнозите за наемане се засилват в три от петте региона.

„Това тримесечие плановете за наемане на работодателите от региона на Русе са най-обещаващисред петте региона, включени в проучването. Резултатите остават позитивни за последните две години. Където виждаме стабилност сега, се надяваме да имарастеж в бъдеще,” сподели Надя Василева,управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия.  „Има известни инвестиции насочени към Русе. Една от тях е от компанията „Керос България”, която произвежда плочки. Компанията планира да удвои производството във фабриката си в Русе. Планираните инвестиции са на стойност 9 милиона лева. През 2009 г. компанията е имала 100 служители, в момента те са 170,” добави Надя Василева.

 

 

Тримесечие

Q1_15

Q4_15

Q1_16

 

Бургас

2

4

5

Пловдив

15

15

15

Русе

10

15

16

София

13

8

9

Варна

11

11

13

Източник: Manpower

Работодатели от всички десет сектора планират да наемат през първото тримесечие на 2016 г.

През периода януари-март се очаква увеличение в числеността на работната сила във всички 10 изследвани стопански отрасли. Най-големи очакванияима в производствения бранш и в хотелиерството и ресторантьорството, където нетните прогнози за заетостта са +18%. Стабилен ръст в числеността на персонала, а именно +14%, се очаква в още три бранша: строителство; финанси, застраховане,недвижими имоти и бизнес услуги; транспорт, складове и комуникации. Най-слаби прогнози от +3% се отчитат както в сектора електричество/газ/вода, така и в публичния и социален сектор.

Спрямо предходното тримесечие изгледите за назначения на служители се подобряват в 7 от 10-те икономически отрасъла. Най-забележително повишение с 9 процентни пункта се отчита в сектора транспорт, складове и комуникации. Работодателите от бранша електричество/газ/вода отчитат подобрение с 5процентни пункта, а прогнозата за хотелиерството и ресторантьорството е с 4 процентни пункта по-силна.

В сравнение със същия период на миналата година, прогнозите са по-слаби в 5 от изследваните 10 бранша. Най-забележим спад от 12 процентни пункта бележи публичният и социален сектор, а работодателите в търговията на едро и дребно отчитат понижение с 5 процентни пункта.

Работодателите от сектора на Производството отчитат очаквания за най-силни темпове на наемане от второто тримесечие на 2011 г. насам, отчитайки нетна прогноза за заетостта за следващото тримесечие от +18%. Прогнозата остава относително стабилна в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. и се подобрява с 5 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.

„Според Евростат, производството в България се е увеличило с 0,6% (в сравнение със септември 2014 г.), след ръста през август с 4,3%. Въпреки забавения темп в растежа на производството, този процент представлява растеж за 11 пореден месец,” каза Надя Василева,управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия.

Работодателите в сектора наХотелиерство и ресторантьорство споделят своите най-силни прогнози от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 г. насам, като работодателите отчитат оптимистична нетна прогноза за заетостта от +18%. Перспективите за назначаване се подобряват с 4 процентни пункта спрямо предходното тримесечие и с 13 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

Работодателите от сектора на Строителствотосъщо очакват стабилни темпове за наемане през първото тримесечие на 2016 година с нетна прогноза за заетостта от +14% за следващото тримесечие, работодателите имат най-силни очаквания за наеманеот второто тримесечие на 2013 г. насам. Прогнозата остава сравнително стабилна в сравнение с предходното тримесечие, но е значително по-добра спрямо същия период на миналата година – с 10 процентни пункта.

В Публичен и социален сектор търсещите работа могат да очакват скромни темпове на наемане през периода януари-март, според работодателите, които съобщават занетна прогноза за заетостта от +3%. Тази прогноза се равнява на най-слабата, отчетена от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 г. насам, а именно тази от четвъртото тримесечие на 2014 г.

В сектора на Земеделие, горско стопанство, лов и риболовсе очаква да продължи скромният ръст в числеността на работната сила, като работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +4%. Намеренията за наемане остават относително стабилни както в сравнение с предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата година.

 

Тримесечие

Q1_15

Q4_15

Q1_16

БЪЛГАРИЯ

10

10

10

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЛОВ И РИБОЛОВ

5

3

4

СТРОИТЕЛСТВО

4

13

14

ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ

-1

-2

3

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

17

17

14

ПРОИЗВОДСТВО

13

17

18

МИННО ДЕЛО

5

10

5

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

15

7

3

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

5

14

18

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

17

5

14

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

12

4

7

Източник: Manpower

 

Компании от всякакви размери са готови да наемат

Във всички четири категории работодателите очакват увеличение в числеността на персонала си през периода януари-март. Най-много нови назначения прогнозират работодателите от големите и малките предприятия, които отчитат нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +13%. При средните предприятия прогнозата е за +12%, а при микропредприятията работодателите очакват +3%.

Въпрос:

Всички анкетирани отговориха на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на март 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“

 

За ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) е световният експерт в областта на работната сила, създаващ новаторски решения за човешкия капитал от повече от 65 години. Като специалисти в областта, ние ежедневно намираме смислена реализация на над 600 000 мъже и жени с широк спектър умения и в най-различни браншове.Чрез фамилията от брандове на ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® и ManpowerGroup™ Solutions – помагаме на повече от 400 000 клиенти в 80 страни да намерят решение за критично важните си потребности от квалифицирани служители, като осигуряваме комплексни решения за откриване, управление и развитие на таланти. През 2015 г., за пета поредна година, ManpowerGroup е отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаваните фирми в класирането на списание „Форчън“, с което затвърждаваме позицията си на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup прави човешки възможното зареждане с таланти:

www.manpowergroup.com

 

За ManpowerGroup България

ManpowerGroup България заема една от лидерските позиции на българския пазар в решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup – световният лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключовозначими решения, които помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своята конкурентноспособност. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна, ManpowerGroup предоставя на организациите в България разнообразна палитра от стратегически решения в сферата на човешките ресурси от 9 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори, за да им помогне да са успешни. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, ManpowerGroup България изгражда своя бранд, чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. ManpowerGroup България създава силни връзки между организациите и талантите, от които се нуждаят, за да засилят своята конкурентоспособност и да отключат потенциала на своите служители. Създавайки такива мощни връзки, ние подпомагаме всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда.www.manpower.bg

 

За допълнителна информация и за организиране на интервю, моля свържете се с:

Нина Неделчева, nina.nedelcheva@ndg-communications.eu, +359 887 378 328

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+bufferflattrStumbleUponDiggLinkedInPinterestReddittumblrEmail