Основната ни цел е да бъдем Ваш партньор за пълноценните комуникации с всички Ваши целеви аудитории, в това число общности, служители и медии. Не се страхуваме! Ние ще направим каквото е необходимо, за да поставим Вашите идеи в светлината на прожекторите! Ако ние сме част от Вашия екип, това няма да Ви предостави групичка изпълнители и хора, които само се съгласяват! Напротив, ние бихме могли да бъдем най-ожесточените Ви критици и най-запалените Ви почитатели – едновременно! Ние ще Ви учим и ще Ви проповядваме! Ще Ви слушаме и ще се учим от Вас! Важното е, че в края на деня, Вие ще сте в по-добра позиция по отношение на Вашата репутация и ще знаете точно какво, как и защо да направите в случай на потенциална криза. И разбира се, как да предотвратите това, на първо място!

Управление на корпоративната репутация

Независимо дали става въпрос за мултинационална компания, организация, правителствена институция или НПО, всички те имат нужда от респектиращ имидж и заслужаваща доверие репутация. В днешните времена на растяща конкуренция и лесен достъп до информация управлението на репутацията става все по-важно. Следователно някои от ключовите отговорности на корпоративната комуникация са да оформят профила на „компанията зад бранда”, да развият инициативи, които да сведат до минимум несъответствията между желаната от компанията идентичност и характеристиките на бранда, както и да мобилизират вътрешни и външни източници в подкрепа на корпоративните цели.


Корпоративна социална отговорност

Корпоративната социална отговорност е принципът, според който компаниите трябва да допринасят за благото на цялото обществото, а не да са отдадени само на постигането на максимални печалби. Социалноотговорните компании могат да осигурят ползи на обществото по най-различни начини и ето тук влизат в действие идеите на NDG Communications.


Връзки с медиитеNDG3

Връзките с медиите не са само събиране на имена на ресорни журналисти и прозвъняването им, за да проверите дали са получили дадено прес съобщение или дали ще посетят ваше събитие. Сътрудничеството с медиите крие уникални предизвикателства и постоянните връзки между една организация и медийните издания е от жизнена важност. Един от начините за изграждането на положителни работни връзки с медиите е да сте добре запознати – както ние от NDG Communications сме, с техния „пулс” и сфери на интерес.

Социални и дигитални медии

На фона на днешната комуникационна среда стратегиите, които разчитат предимно на традиционните медии, невинаги успяват. NDG Communications предлага онлайн програми, които подпомагат идейното лидерство, изграждат положителна репутация, променят мнения и защитават брандове.

Вътрешни комуникации

Независимо дали живеем във време на икономически цъфтеж или рецесия, начинът, по който мениджърите общуват със служителите на компанията, винаги е бил ключов фактор за бизнес успех, тъй като най-важното е колко ефективен и мотивиран е екипът. Реализацията на работещи програми за вътрешни комуникации със сигурност ще ви помогнат да сте една крачка напред при постигането на бизнес целите ви и да се гордеете, че сте предпочитан работодател.