Всяка организация – бизнес, НПО, политическа, арт… има нужда да комуникира! По същия начин, както има нужда от счетоводител, или адвокат, или търговец на стоките, или услугите, които предлага.

Дали комуникира благодарение на вътрешен ресурс, или наема външен консултант и/или изпълнител на тези дейности, те са задължителна част от операциите на всяка фирма или организация. И ако някоя от тях си ги спести, обичайно после си плаща с лихвите!

Много хора в България, а и по света, разбират от ПР. По същия начин както и от политика, футбол и много други теми! Затова, често компаниите предпочитат сами да се погрижат за репутацията си и понякога се справят доста успешно. Разбира се, тези, които предпочитат да се обърнат към специалист, за да получат професионални консултации, стават все повече.

Много хора се питат – какво всъщност работи един ПР – чете вестници, ходи по коктейли, снимат го за корици на списания? Може би! Да, денят ни започва с преглед на основните медии и социални мрежи. Да, понякога ходим по коктейли, често даже ги организираме. Нас точно не са ни снимали още за корици на списания, защото за момента имаме други приоритети, а именно – клиентите ни да са на корицата и/или в праймтайма на телевизиите!

Добрата репутация е гарант не само за добри приходи днес, а и застраховка при неблагоприятни развития в бъдеще!

A young creative workgroup in a meeting. Businesspeople, architects and such.За да има успех сътрудничеството между една компания и нейната ПР агенция, са необходими няколко неща:

  • Сходна визия за нещата от живота и бизнеса, или иначе казано, сходни принципи при провеждане на бизнес дейности.
  •  Предварително определяне на ясни и точни рамки, цели, и методи за създаването на стратегията, тактиките и отчитането на резулатите.
  • Ясно и точно разпределение на правата, задълженията и отговорностите на всеки от членовете на екипите от двете страни.