Най-новото обзорно проучване на Manpower за заетостта показва: Българските работодатели продължават да отчитат предпазливo оптимистични планове за наеманепрез второто тримесечиена 2015 г.

image001

  • 18% от българските работодатели планират да увеличат своя персонал през второто тримесечие на 2015 г., а сезонно коригираната прогноза за заетостта е +9%, според Обзорното проучване на Manpower за заетостта за второто тримесечие на 2015 г. Работодатели от 8 от 10 сектора планират увеличаване на работната им сила.
  • Резултатите от най-новото проучване на Manpower за заетостта за второто тримесечие на 2015 г. са сравнително стабилни, сравнени с първото тримесечие на 2015 г., и на годишна база.
  • Работодатели от секторите Транспорт, Складове и Комуникации и Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес Услуги съобщават най-силните резултати за второто тримесечие с прогноза за +15%. Подобно благоприятни прогнози са отчетени от работодателите в сектора на Производството с +13%, и в Строителството с+12%.
  • Работодатели от сектора на Минното Дело и сектора на Електричество, Вода и Газ съобщават отрицателни прогнози със съответно -2% и -4%.
  • Работодатели от всички региони планират да наемат нов персонал. Най-оптимистични са работодателите от региона на Пловдив с прогноза от +12%, следвани от тези във Варна с +11%, докато работодателите  в Русе и в София съобщават +10%. Работодателите в Бургас отчитат резултат от +1%, което показва спад в плановете им, в с равнение с първото тримесечие на тази година и на годишна база.
  • Работодатели от всички видове компании – микро, малки, средни и големи – споделят позитивни планове за наемане. Най-оптимистични, обаче, са тези от големите компании, с прогноза от +16%.

София, 10ти Март, 2015Българските работодатели очакват наемането да продължи с предпазливо оптимистично темпо през второто тримесечие на 2015 г. Сравнено на годишна база, резултатите са непроменени и остават сравнително стабилни,в сравнение с прогнозите за първото тримесечие на 2015 г.

Проучването на Manpower за заетостта е базирано на отговорите на 752 работодатели от  компании, работещи на българския пазар. Те са запитани дали имат намерения да наемат нов персонал или да намалят своята работна сила през следващото тримесечие. Националната прогноза със сезонни изменения, е +9%.

„Очаква се българският пазар на труда да остане един от най-силните в Европа през второто тримесечие. Това са добри новини за търсещите работа. Но работодателите продължават да се борят в търсенето на подходящите квалифицирани кандидати,” коментира Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. „Наблюдаваме повишаваща се тенденция на пазара на труда сред работодателите да търсят „меки” умения, което означава етика, готовност за промяна, дисциплина, отговорност, инициативност, поемането на различни отговорности и други. България страда от липса на търсещите се кадри, и за това служители, които искат да намерят работа, трябва да опитат да напаснат уменията си с променящите се изисквания на пазара на труда,” добави Надя Василева.

Работодатели от всички пет региона имат намерения да наемат още персонал

Работодатели от всички пет региона – Бургас, Пловдив, Русе, София и Варна – които взеха участие в проучването на Manpower за заетостта, съобщават позитивни планове за наемане през второто тримесечие. Най-оптимистични са работодателите от региона на Пловдив с прогноза от +12%. Веднага след тях, със съвсем малка разлика, са работодателите от Варна, прогнозирайки +11%, следвани от регионите на София и Русе, с прогнози от +10%. Работодателите от Бургас предвиждат най-слабите нива на наемане, с прогноза от +1%. Прогнозите от всички региони намаляват незначително, в сравнение с първото тримесечие на 2015 г.

Най-оптимистичен сред прогнозите на секторите са отчетени от работодателите от Транспорт, Складове и Комуникации, както и от Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес Услуги

Най-оптимистични намерения за наемане през второто тримесечие на 2015 г. са отчетени при работодателите от сектор Транспорт, Складове и Комуникации и от работодателите от сектора Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес Услуги, като и двата сектора са с прогноза от +15%.

Прогнозата за Транспорт, Складове и Комуникации леко намалява, в сравнение с миналото тримесечие и на годишна база, но се очаква средата за наемане все пак да остане благоприятна.

Темпото на наемане при Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес Услуги остава стабилно, каквото е от началото на проучването през 2011 г. Работодателите от този сектор отчитат позитивни планове за наемане през второто тримесечие, с прогноза от +15%.

Работодатели от сектора на Производството и от сектора на Строителството, също, очакват позитивно темпо на наемане, с прогнози от съответно +13% и +12%. Резултатите в сектора на Производството са същите на годишна база и се засилват с един процентен пункт в сравнение с миналото тримесечие.

Работодателите в сектора на Строителството отчитат по-силни резултати в сравнение с първото тримесечие тази година и на годишна база. Прогнозата се засилва, със значителена разлика от 13 процентни пункта, на годишна база, като повече от един от пет работодатели посочва, че ще добавя персонал към своята работна сила през периода април-юни.

„Подобряването в сектора на Строителството може отчасти да бъде обяснено с информацията, анонсирана от Националния статистически институт (НСИ), че жилищното строителство бавно се подобрява,” коментира Надя Василева. „Според НСИ, за цялата 2014 г., издадени разрешителни за строеж на сгради със 3%  повече от миналата 2013 г., разрешителните за къщи – с 29%  повече от 2013 г.,” добави Надя Василева.

Единствените негативни прогнози са отчетени при работодателите от секторите на  Минното делос -2%, и сектора на Електричество, Вода и  Газ с -4%.

„Според различните медийни сведения, нивото на чуждестранни инвестиции, се запазва като миналото тримесечие. Пример за чуждестранна инвестиция е американската компания „Sensata”, която планира да инвестира 40 милиона евро и да отвори 1, 500 работни места. Съществена инвестиция,също така, се очаква от компаниите, инвестирали в индустриалния и логистичен парк в Бургас,”сподели Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. „Обаче не само чуждестранни компании разширяват бизнеса си в България. „ScaleFocus”и „Herti”, две български компании, ще отворят над 500 работни места. Бизнесът в България се развива и е обещаващо да видим, че това важи също и за български компании,” добави Надя Василева.

Тримесечие

Q2_14

Q1_15

Q2_15

България

9

10

9

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЛОВ И РИБОЛОВ

11

6

5

СТРОИТЕЛСТВО

-1

6

12

ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ

2

2

-4

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

16

16

15

ПРОИЗВОДСТВО

13

12

13

МИННО ДЕЛО

6

3

-2

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

5

9

8

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

8

6

6

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

17

18

15

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

8

13

10

Компании от всякакви видове са готови да наемат,но най-оптимистични планове за наемане са отчетени при големите компании, с прогноза от +16%.Следвани са от малките компании, където работодателите съобщават прогноза от +12%. Работодателите от средните и микро компании споделят съответно +10% и +12%.

Тримесечие

 

Q2_14

Q1_15

Q2_15

Бургас

3

2

1

Пловдив

13

14

12

Русе

12

11

10

София

9

12

10

Варна

7

12

11

 

Въпрос: Всички участници в проучването  отговарят на един и същ въпрос: ‘’Как очаквате да се промени заетостта във вашата фирма и  регион презследващите три месеца до края на юни 2015 г.  година в сравнение с настоящото тримесечие?’’

 

За ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) е световният експерт в областта наработната сила, създаващ новаторски решения за човешкия капитал от повече от 65 години. Катоспециалисти в областта, ние ежедневно намираме смислена реализация на над 600 000 мъже и жени с широк спектър умения и в най-различни браншове.Чрез фамилиятаот брандовена ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® и ManpowerGroup™ Solutions –помагаме на повече от 400 000 клиенти в 80 страни да намерят решение за критично важните си потребности от квалифицирани служители, като осигуряваме комплексни решения за откриване, управление и развитие на таланти. През 2014 г., за четвърта поредна година, ManpowerGroup е отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаванитефирми в класирането на списание „Форчън“, с което затвърждаваме позицията си на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup прави възможно ефективното, но истински човешко снабдяване с работна сила:

www.manpowergroup.com

 

За Manpower България

Manpower България заема една от лидерските позиции на българския пазар в решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup – световният лидер приноваторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключовозначими решения, които помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своятаконкурентноспособност. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна, Manpower предоставя наорганизациите в България разнообразна палитра от стратегически решения в сферата на човешките ресурси от 9 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори, за да им помогне да са успешни. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, Manpower България изгражда своя бранд, чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. Manpower България създава силни връзки между организациите и талантите, от които се нуждаят, за да засилят своята конкурентоспособност и да отключат потенциала на своите служители. Създавайки такива мощни връзки, ние подпомагаме всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда.www.manpower.bg

 

За допълнителна информация и за организиранена интервю, моля свържете се с:

Нина Неделчева, nina.nedelcheva@ndg-communications.eu, +359 887 378 328

 

FacebookTwitterGoogle+bufferflattrStumbleUponDiggLinkedInPinterestReddittumblrEmail